.
Bakım
   

      


                                                

Bir asansör satın alırken uzun süre ilişkide olacağınız, dostluklar kuracağınız bir organizasyon satın alırsınız. Bu nedenle satış sonrası servis hizmeti işimizin en önem verdiğimiz kısımlarından biridir. İnsan hayatını etkileyecek bir işle uğraştığımız için imalat ve montajını yaptığımız her asansörün bakımını ve sorumluluğunu müşteri ile imzalanan sözleşmeler çerçevesinde üstleniriz.

Resmi Gazete'de yayınlanan Asansör Yönetmeliği'nde konu şu şekilde yeralır:

Madde 24 "Her asansör işletmeye alınmadan evvel sürekli kontrol altında tutulabilmesi için muhakkak bakım ve onarım sorumluluğu taşıyacak bir asansör firması ile yazılı anlaşmaya bağlanacaktır.Bu firma genelde asansörü tesis eden firma olabileceği gibi bakımcı firma da olabilir. Ancak garanti süresi içinde bakımcı firma muhakkak asansörü yapan firma olmalıdır."

Yönetmelik garanti süresi içinde bakımı asansörü yapan firmanın yapmasını öngörmektedir. Ak Metal bu doğrultuda tüm müşterilerini bilgilendirir ve teslim ettiği asansörlere, hizmete açılmasını müteakip periyodik bakım servisi verir. Bu aşamada her asansörün yıllık arıza kaydı tutularak performans değerlendirmesi yapılır.

Teknolojik gelişmelere göre tüm bakım personeli iç eğitimlerden geçirilir. Arıza yapmayan, sadece periyodik bakıma ihtiyaç duyan (malzeme aşınması, yağlama, yorulma, kullanım sonucu oluşan hasarların giderilmesi gibi) asansörler elde etmek bakım felsefemizdir.

.